Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

TUTUCU

:
Baca emisyonlarından kaynaklanan parçacıkları toplayan mekanik toplayıcı. ...

GRUP

:
Ortak bir istatistik niteliğe sahip bireylerden oluşan bir grubu belirtmek için kullanılan demografik terim. ...

DOBSON BİRİMİ

:
Ozon ölçümünde kullanılır; bir dobson birimi, milimetrenin yüzde birine eşittir. ...

RADYASYON TEHLİKESİ

:
Radyoaktif maddelerin yaydıkları parçacıkların ve ışınların yol açtığı tehlike; büyük dozlar hızlı ölüme neden olur, ...

DOĞRUSAL KİRLETİCİ KAYNAK

:
Bir doğru boyunca kirlilik emisyonu ya da deşarjı. Tıkanık bir çevre yolunda yol boyunca hareket ...

DEZENFEKSİYON MİKROPSUZLAŞTIRMA

:
Hastalık yapıcı organizmaların, sözgelimi, klorlama yoluyla yok edilmesi. ...

ÇALIŞMA ORTAMI

:
İşyerinin koşulları. ...

EKOTON

:
Yağmur ormanı ile ona bitişik ağaçlık ya da otlak gibi iki ekolojik topluluk arasındaki geçiş ...