Çevre Terimleri Sözlüğü

Toplam 1010 çevre terimi ve açıklaması

Kelime Arama

arama

Üst kısımda bulunan harflerden ve ya aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz çevre terimin anlamını bulabilirsiniz.

Aradığınız kelimenin terim veya açıklama kısmında geçtiği tüm sonuçlar ekrana getirelecektir.

Aramanızı İngilizce>Türkçe ve ya Türkçe>İngilizce yapabilirsiniz.

Rastgele Terimler

METAN

:
Bataklık topraklarda, lağım sularında ve ayrıca kömür madenlerinde organik maddenin anaerobik koşullarda ayrışmasından oluşan, genellikle ...

ZENGİNLEŞTİRME

:
(Bk. Yer altı suyu zenginleşmesi). ...

EPİDEMİOLOJİ

:
Bir nüfus topluluğundaki hastalıkların sıklıklarınınve yaygınlıklarının incelenmesiyle ilgili tıp bilimi. ...

SARNIÇ

:
Yeraltında ya da kapalı (örtülü) durumda bulunan, insan yapısı su depolama tesisi. ...

PLUTONYUM

:
Nükleer enerji üretimi sırasında oluşan ve uzun bir yarılanma müddetine sahip zehirli atıkların ortaya çıkmasına ...

DAĞILMA

:
sözgelimi, bir doğal kaynaktaki yoğunlaşmış kirleticinin yayılma süreci. ...

YEŞİL DEVRİM

:
Yoğun gübre ve geliştirilmiş sulama sistemi kullanımı ve özellikle buğday ve prinç gibi ürün tohumlarının ...

PİG

:
Radyoaktif materyalin gemilerle taşınmasında ya da depolanmasında kullanılan ve genellikle kurşundan yapılma metal kap. ...